nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się
w kaplicy w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 10.30

 

Słowo na dziś

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
Jan. 3:16

11 października godz. 20.00 - wieczór uwielbienia i modlitwy - Oborniki

lokalizacja: Kościół Zielonoświątkowy ul. Zamkowa 6, 64-600 Oborniki

 

13 października godz. 16.00 - wspólne nabożeństwo kościołów ewangelicznych 

Uwaga: nie będzie nabożeństwa w kaplicy. Nabożeństwo odbędzie się w Centrum Kongresowo Dydaktycznym UM na ul. Przybyszewskiego 37, 60-356 Poznań

 

19 października godz. 16.00 - wieczór uwielbienia KBwCh Poznań Centrum

adres: ul. Jackowskiego 22, 60-511 Poznań

 

20 października godz. 10.30 - wspólne nabożeństwo z KBwCh Poznań Centrum

nabożeństwo odbędzie się w kaplicy

 

25-27 października godz. 19.00 - weekend uwielbienia

szczegóły tutaj

 

W każdym tygodniu - grupy domowe (wtorki)

W gronie od kilku do kilkunastu osób "dzielimy własne życie" - modlimy się o nasze potrzeby, rozważamy Boże Słowo, pomagamy w codziennych sprawach, wspólnie staczamy bój modlitewny o wszystkich ludzi, których Bóg stawia na naszej drodze.

 

Drogi Przyjacielu! Ty także możesz doświadczyć bliskiej społeczności, Bożej mocy i zwycięstwa.

Jan. 3:16-17
16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.
17. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony.

 

 

Koinonia - Drugi Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów, ul. Przemysłowa 48a, Poznań  |  e-mail: przemyslowa48@gmail.com  |  © 2018