Słowo na dziś

Bo u ciebie jest źródło życia, W światłości twojej oglądamy światłość
Ps. 36:10

Nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się
w kaplicy w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 10.30