Słowo na dziś

A z jego pełni myśmy wszyscy wzięli, i to łaskę za łaską
Jan. 1:16

Nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się
w kaplicy w Poznaniu przy
ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 10.30