Słowo na dziś

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.
Jan. 14:27

Nabożeństwa

Nabożenstwa odbywają się w kaplicy w Poznaniu przy ul. Przemysłowej 48a

Niedziela, godz. 10.30